PREDAVANJE “Obranimo povijest”

U utorak, 16. studenog 2021. u 16 sati u Klubu studenata Filozofskog fakulteta u Beogradu i putem live-streama, kao posljednja aktivnost projekta „Histoire pour la Liberté“ bit će održano predavanje odnosno rasprava pod naslovom „Obranimo povijest“.

Nakon uspješnih konferencija koje su održane na Humboldtovu sveučilištu u Berlinu, kao i sklopu Kliofesta u Zagrebu, History Festa u Sarajevu i festivala KROKODIL u Beogradu, diskusija o važnosti multiperspektivne historiografije i participativne kulture sjećanja bit će nastavljena kroz to predavanje/raspravu.

Sudjelovat će Thomas Schad (SR Njemačka), Damir Agičić (Hrvatska), Husnija Kamberović (Bosna i Hercegovina), Dubravka Stojanović i Milivoj Bešlin (Srbija). Događaj se realizira u partnerstvu s Filozofskim fakultetom u Beogradu, a zainteresirana publika diskusiju će moći pratiti uživo, odnosno putem live-streama na YouTube kanalu Krokodil Engaging Words

Link za KROKODILov YT kanal je: https://www.youtube.com/channel/UCTAvYZk2eWLFY9a7nrcRm3g

Projekt „Histoire pour la Liberté“ nastao je nakon uspješne realizacije projekta Ko je prvi počeo? – Istoričari protiv revizionizma, koji je okupio neke od najistaknutijih povjesničara u zemljama sljednicima Jugoslavije prostora s namjerom da se aktivno bore protiv revizionističkih tendencija u nacionalnim historiografijama, a čiji je glavni rezultat Deklaracija Obranimo povijest.

Projekt „Histoire pour la Liberté“ financiran je u okviru programa Europa za građane Europske komisije, a realizira ga Udruženje Krokodil (Srbija) u suradnji s Udruženjem za modernu historiju (Bosna i Hercegovina), Udrugom Kliofest (Hrvatska) i  Humboldtovim sveučilištem (SR Njemačka).