Povijest u javnom prostoru (PUJP)

Prvi skup Povijest u javnom prostoru održan je u prosincu 2019. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Znanstveni skup zamišljen je kao prvi u nizu susreta na kojima će se raspravljati o mjestu povijesti u javnom prostoru kao i o politici povijesti u svim njezinim aspektima. Ovaj prvi susret za cilj ima poticanje rasprava unutar historiografske struke i u široj javnosti o manifestacijama povijesti prisutnima u javnom prostoru, mjestu povijesti u društvu i ulozi povijesne i drugih srodnih struka u oblikovanju službene politike povijesti.

Raspravljat će se o javnoj povijesti kao području javne djelatnosti i kao temi historiografskih istraživanja i njezinom mjestu u obrazovnom sustavu, odnosno o javnoj povijesti kao znanstvenoj i stručnoj disciplini.

Posebno je važna, a i iznimno prisutna pojava povijesti u politici. Stoga će politika povijesti, napose u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama, biti u fokusu analize. Analizirat će se trenutno stanje i raspravljati o ulozi i odgovornosti povjesničara u oblikovanju javno-povijesnih sadržaja i politike povijesti. Nastojat će se steći širi uvid u domaća, ali i u neka inozemna iskustva koja bi mogla biti temelj boljega razumijevanja uloge povijesti u javnom životu.

Povijesni sadržaji značajan su element u turističkoj ponudi svake zemlje te bivaju često korišteni u svrhu podizanja turističke atraktivnosti gradova i regija, pri čemu je upitno koliko se u oblikovanju tih sadržaja poštuju povijesne spoznaje odnosno jesu li stručnjaci, povjesničari i drugi, uključeni u njihovo oblikovanje.

Čitajte povijest!