POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA NAGRADE

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu, krovne udruge hrvatskih povjesničara i povjesničarki, želeći nagraditi rad istaknutih pojedinaca na području historiografije, ustanovili su sljedeće nagrade:

1. Nagrada „Ivan Lučić“ za životno djelo 
– dodjeljuje se za poseban doprinos pružen razvoju historijske znanosti tijekom dugogodišnjeg znanstvenog i nastavnog rada;

2. Nagrada „Mirjana Gross“ za knjigu 
– dodjeljuje se za najbolju knjigu objavljenu u prethodnoj godini (dodijelit će se nagrada za knjigu objavljenu 2020. i nagrada za knjigu objavljenu 2021.);

3. Nagrada „Vjekoslav Klaić“ za popularizaciju 
– dodjeljuje se za doprinos popularizaciji povijesne znanosti preko knjiga, u medijima, novinama, televiziji, radiju i/ili internetskim portalima, za važne prezentacije povijesnih tema u muzejima i drugdje;

4. Nagrada „Ferdo Šišić“ za najbolji diplomski/magistarski rad 
– dodjeljuje se studentici/studentu diplomskog studija povijesti za najbolji diplomski/magistarski rad obranjen u prethodnoj godini (dodijelit će se nagrada za diplomski rad obranjen 2020. i nagrada za diplomski rad obranjen 2021.);

5. Nagrada „Jaroslav Šidak“ inozemnom povjesničaru/povjesničarki 
– dodjeljuje se povjesničarki/povjesničaru iz inozemstva za autorsku knjigu ili značajan doprinos istraživanjima i predavanjima o hrvatskoj povijesti u inozemstvu.

Prijave/prijedloge za nagrade mogu izvršiti povijesni odsjeci/odjeli, istraživački centri HAZU, javni instituti i druge ustanove, udruge, nakladnici, kao i pojedinci.
Prijava/prijedlog se podnosi u razdoblju od 10. siječnja do 15. veljače 2022. te mora sadržavati:
– podatke o predloženiku (životopis i podrobno obrazloženje)
– podatak o vrsti nagrade za koju se nekoga predlaže 
– tri primjerka rada za koji se predlaže dodjela nagrade (za nagrade pod br. 2 i 4 obvezno, za ostale nagrade opcionalno; može se dostaviti i pdf rada)
– podatke o predlagatelju i potpis ovlaštene osobe predlagatelja, odnosno predlagatelja. 

Prijava/prijedlog se šalje na adresu:
Odbor za dodjelu nagrada na području historiografije
(prof. dr. Damir Agičić)
Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb


i mailom: dagicic@ffzg.hrzeljko.holjevac@gmail.com   

ZLA PROŠLOST

Knjiga “Zla prošlost. Suočavanje s prošlošću koja opterećuje” objavljena je u izdanju Srednje Europe 2018. godine. Ovdje se donosi uvodno poglavlje, a cijela se knjiga može pronaći i preuzeti na www.srednja-europa.hr

Sadržaj
Magdalena Najbar-Agičić
Zla prošlost. Suočavanje s prošlošću koja opterećuje – 5
Laure Neumayer
Uključivanje istočnoeuropske prošlosti u zajednički narativ: mobilizacija oko pitanja „zločina komunizma“ u Europskom parlamentu – 21
Łukasz Jasiński
Glavna komisija za istraživanje njemačkih/nacističkih zločina u Poljskoj. Oruđe obračuna i propagande – 43
Georges Mink
Postoji li novi, institucionalni odgovor na zločine komunizma? Institucije zadužene za pitanja nacionalne memorije u postkomunističkim zemljama: slučaj Poljske (1998-2010) – 57
Bartłomiej Różycki
Dekomunizacija javnog prostora u Poljskoj 1989-2016. – 75
Tomasz Stryjek
Rat za sjećanje u Srednjoj i Istočnoj Europi 2005-2010. Strategije politike Litve, Latvije, Estonije, Ukrajine, Poljske i Rusije -111
Bartłomiej Różycki
Simboli prošlosti i sjećanje u suvremenoj Španjolskoj – 151