Poziv za sudjelovanje na znanstvenom skupu

Povijest u javnom prostoru: stanje i perspektive – hrvatska i inozemna iskustva

Znanstveni skup zamišljen je kao prvi u nizu susreta na kojima će se raspravljati o mjestu povijesti u javnom prostoru kao i o politici povijesti u svim njezinim aspektima. Ovaj prvi susret za cilj ima poticanje rasprava unutar historiografske struke i u široj javnosti o manifestacijama povijesti prisutnima u javnom prostoru, mjestu povijesti u društvu i ulozi povijesne i drugih srodnih struka u oblikovanju službene politike povijesti.

Raspravljat će se o javnoj povijesti kao području javne djelatnosti i kao temi historiografskih istraživanja i njezinom mjestu u obrazovnom sustavu, odnosno o javnoj povijesti kao znanstvenoj i stručnoj disciplini.

Posebno je važna, a i iznimno prisutna pojava povijesti u politici. Stoga će politika povijesti, napose u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama, biti u fokusu analize. Analizirat će se trenutno stanje i raspravljati o ulozi i odgovornosti povjesničara u oblikovanju javno-povijesnih sadržaja i politike povijesti. Nastojat će se steći širi uvid u domaća, ali i u neka inozemna iskustva koja bi mogla biti temelj boljega razumijevanja uloge povijesti u javnom životu.

Povijesni sadržaji značajan su element u turističkoj ponudi svake zemlje te bivaju često korišteni u svrhu podizanja turističke atraktivnosti gradova i regija, pri čemu je upitno koliko se u oblikovanju tih sadržaja poštuju povijesne spoznaje odnosno jesu li stručnjaci, povjesničari i drugi, uključeni u njihovo oblikovanje.

Pozivamo povjesničare, ali i druge znanstvenike – politologe, sociologe, etnologe, muzeologe i baštinske djelatnike općenito, da se prijave za sudjelovanje na ovome kolokviju i raspravi.

Kolokvij će se održati u Zagrebu 5-6. prosinca 2019. godine. Prijave s naslovom desetominutnih izlaganja i sažetkom (do pola kartice) očekujemo do 30. rujna 2019. godine na adresu pujp.kolokvij@gmail.com

Čitajte povijest!