Program 2021.

Srijeda, 12. svibnja

11.00-14.00
Konferencija „Protiv historijskog revizionizma, za reviziju povijesnih spoznaja“

Moderator: Branimir Janković
Sudjeluju: Milivoj Bešlin, Stevo Đurašković, Ruža Fotiadis, Husnija Kamberović, Aleksandar Jakir, Edin Omerčić, Thomas Schad, Dubravka Stojanović, Tomasz Stryjek
(U sklopu projekta Histoire pour la liberté koji financira Europska komisija.)

14.00
Koprivnički mediji u dvadesetom stoljeću

razgovaraju Marko Gregur, Željko Krušelj, Magdalena Najbar-Agičić / u suradnji s Festivalom znanosti

15.00-15.45
Jubileji Hrvatskoga instituta za povijest – 60 godina djelovanja Instituta i 25 godina djelovanja Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu

Sudjeluju: Stanko Andrić, Marija Karbić, Gordan Ravančić

16.00-17.00
Predstavljanje projekata i novih knjiga Hrvatskoga instituta za povijest – zbornike Towns & Cities i projekte TOPOS i URBES

predstavljaju Irena Benyovsky Latin, Zrinka Pešorda Vardić i Zrinka Nikolić Jakus
– zbornik Moderno lice grada i projekt MOZIRA predstavljaju Hrvoje Čapo, Zlatko Jurić, Marino Manin

17.00-18.00
Predstavljanje novih knjiga Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje

– zbornik Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje, ur. Milan Vrbanus
– Danijel Jelaš: Gradovi donjeg međurječja Drave, Save i Dunava u srednjem vijeku
– Stanko Andrić: Rudina – benediktinski samostan sv. Mihaela Arkanđela
– 20. broj časopisa Scrinia Slavonica
Sudjeluju: Stanko Andrić, Danijel Jelaš, Marija Karbić, Kristina Milković, Milan Vrbanus

18.00-18.45
Predstavljanje Leksikona hrvatskoga iseljeništva i manjina, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Hrvatska matica iseljenika

Sudjeluju: Ljiljana Dobrovšak, Vesna Kukavica

19.00
Stefan Gužvica o svojoj knjizi Prije Tita. Frakcijske borbe u KPJ 1936-1940, Srednja Europa

19.30
Razgovor: Tihana Pšenko Miloš i Veronika Mila Popić o knjizi Milosrđe otkupljuje mržnju, Kršćanska sadašnjost

19.45
Razgovor: Ivan Tomašić i Adrian Cvitanović o knjizi Gustava Herlinga Grudzińskoga Dnevnik pisan noću, Disput

20.30
Razgovor: Dragutin Feletar, Petar Feletar i Hrvoje Petrić, o obljetnicama vezanima za Zrinske i Frankopana te utvrdu Novi Zrin 2021, Meridijani

21.00
Razgovor: Filip Katanić i Ivan Sršen o knjizi Republika na samrti Edwarda J. Watsa, Sandorf

21.30
Predstavljanje projekta i izložbe „Bulwark of Europe – Digitazing the Habsburg-Ottoman Frontier“

Sudjeluju: Petar Hegedić, Karlo Rukavina, Filip Šimunjak

Čitajte povijest!