Mikrohistorija – pola stoljeća inovacija

Trećeg dana Kliofesta (19. 5.) u 11.00 sati u Hrvatskom državnom arhivu (Marulićev trg 12) će se održati okrugli stol posvećen zborniku Mikrohistorija: pola stoljeća inovacija. O zborniku koji su priredili Samanta Paronić, Marko Jelenić, Luka Pejić i Drago Roksandić će osim priređivača govoriti i Michael Antolović, Boris Bui, Tomislav Galović, Borislav Grgin, Željko Holjevac, Zdenka Janeković Römer, Hrvoje Petrić, Filip Šimetin Šegvić, Nevena Škrbić Alempijević, Ivica Šute i Čedomir Višnjić.